Valikko
Huoletonta kaukolämpöä läheltäsi

Lämmön tuotanto

Lämpöä tuotetaan seuraavilla lämpökeskuksilla ja polttoaineilla

NORDKALK Oyj Abp, teho 4 MW
Kalkkiuunien prosessilämpö

Tytyrin kalkkiuunit

LOHJAN BIOLÄMPÖ OY, teho 19,9 MW
Hake ja maakaasu

LOHER, teho 37 MW
Öljy ja maakaasu
Tytyri (vara- ja huippulämpökeskus)
Ojamo (vara- ja huippulämpökeskus)
Routio (vara- ja huippulämpökeskus)

Mäntynummi, 8,4 MW
maakaasu (vara öljy)

Virkkala, 15 MW
maakaasu

NUMMI, teho 0,7 MW (vara 0,1 MV)
Hake (vara öljy)

SAMMATTI, teho 0,5 MW (vara 0,6 MW)
Hake

PUSULA, teho 1 MW (vara 0,8 MW)
Hake (vara öljy)

HUS/Lohjan sairaala, teho 5,5 MW
Öljy

Eri polttoaineilla tuotettiin kaukolämpöä seuraavasti:

  tuotanto osuus osuus
    2021 2020
Biopolttoaineet 106,3 GWh 62% 71,0%
teollisuuden hukkalämpö 15,1 GWh 8,8% 9,5%
maakaasu 50,3 GWh 29,3% 19,5%

Lämpökeskuksissa tuotettu lämpö johdetaan katujen alle asennettujen putkien kautta kuluttajille. Kuluttajien lämmönjakohuoneissa kaukolämpöputkissa kiertävä vesi luovuttaa lämpönsä kiinteistön lämmitysverkostoon ja lämpimään käyttöveteen lämmönsiirtimien välityksellä ja palaa sitten takaisin lämpölaitokselle.


Kaukolämpöverkon lämpötilat ja paineet

Paine: menoputkessa 9,5 bar - 3 bar maaston korkeudesta riippuen

Lämpötila: menoputkessa 115 °C - 70 °C talvi -> kesä

Paine: paluuputkessa 5,5 bar - 1 bar maaston korkeudesta riippuen

Lämpötila: paluuputkessa 55 °C - 40 °C talvi -> kesä

verkoston paineenpito eli lisäveden syöttö on Biolämpö Oy:llä ja Tytyrissä.


Vuosi 2021

Kaukolämmön hankinta

Nordkalk Oyj Abp
15,1 GWh

Lohjan Biolämpö Oy
108,9 GWh

Lohjan Energiahuolto Oy Loher
20,7 GWh

Loher / Sammatti / Nummi / Pusula
4,5 GWh

Loher / Virkkala
22,6 GWh

HUS / Lohjan sairaala
0,0 GWh

Yhteensä
171,7 GWh

LOHER