Valikko
Huoletonta kaukolämpöä läheltäsi

Lämmön tuotanto

Lämpöä tuotetaan seuraavilla lämpökeskuksilla ja polttoaineilla

NORDKALK Oyj Abp, teho 4 MW
Kalkkiuunien prosessilämpö

Tytyrin kalkkiuunit

LOHJAN BIOLÄMPÖ OY, teho 19,9 MW
Hake ja maakaasu

LOHER, teho 37 MW
Öljy ja maakaasu
Tytyri (vara- ja huippulämpökeskus)
Ojamo (vara- ja huippulämpökeskus)
Routio (vara- ja huippulämpökeskus)

Mäntynummi, 8,4 MW
maakaasu (vara öljy)

Virkkala, 11 MW
maakaasu

NUMMI, teho 0,7 MW (vara 0,1 MV)
Hake (vara öljy)

SAMMATTI, teho 0,5 MW (vara 0,6 MW)
Hake

PUSULA, teho 1 MW (vara 0,8 MW)
Hake (vara öljy)

HUS/Lohjan sairaala, teho 5,5 MW
Öljy

Eri polttoaineilla tuotettiin kaukolämpöä seuraavasti:

  tuotanto osuus osuus
    2020 2019
Biopolttoaineet 104,6 GWh 71,0% 66,6%
teollisuuden hukkalämpö 14,0 GWh 9,5% 6,5%
maakaasu 28,8 GWh 19,5% 26,9%

Lämpökeskuksissa tuotettu lämpö johdetaan katujen alle asennettujen putkien kautta kuluttajille. Kuluttajien lämmönjakohuoneissa kaukolämpöputkissa kiertävä vesi luovuttaa lämpönsä kiinteistön lämmitysverkostoon ja lämpimään käyttöveteen lämmönsiirtimien välityksellä ja palaa sitten takaisin lämpölaitokselle.


Kaukolämpöverkon lämpötilat ja paineet

Paine: menoputkessa 9,5 bar - 3 bar maaston korkeudesta riippuen

Lämpötila: menoputkessa 115 °C - 70 °C talvi -> kesä

Paine: paluuputkessa 5,5 bar - 1 bar maaston korkeudesta riippuen

Lämpötila: paluuputkessa 55 °C - 40 °C talvi -> kesä

verkoston paineenpito eli lisäveden syöttö on Biolämpö Oy:llä ja Tytyrissä.


Vuosi 2020

Kaukolämmön hankinta

Nordkalk Oyj Abp
14,013 GWh

Lohjan Biolämpö Oy
106,295 GWh

Lohjan Energiahuolto Oy Loher
2,987 GWh

Loher / Sammatti / Nummi / Pusula
4,042 GWh

Loher / Virkkala
20,113 GWh

HUS / Lohjan sairaala
0,0 GWh

Yhteensä
147,451 GWh

LOHER