Valikko
Huoletonta kaukolämpöä läheltäsi

Kaukolämmityksen edut

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto: se on varma, huoleton ja turvallinen.

Lämmitys on helppoa, laitteiden hoito ja huollon tarve on kiinteistökohtaiseen öljylämmitykseen verrattuna selvästi vähäisempi.

Lämmitys on varmempaa ja tasaista, koska lämpö voidaan tuottaa useammasta eri laitoksesta. Lisäksi oman öljykattilan häiriöt eivät aiheuta lämmityshaittoja.

Kiinteistöissä kaukolämpölaitteiden tilantarve on pieni. Vanhoissa kiinteistöissä voidaan melko suurien kattilahuoneiden tilat ottaa muuhun käyttöön.

Kaukolämmitys tuo terveellisemmän ja viihtyisämmän asumisympäristön, koska ei tarvita kiinteistökohtaisia savupiippuja ja öljysäiliöitä.

Kaukolämpö edesauttaa luonnon puhtaana ja terveenä säilymistä.

Kaukolämmön taloudellisuuteen vaikuttavat tekijät

Kaukolämpökeskusten hyötysuhde on paremman tekniikan ja huolellisen hoidon ansiosta parempi kuin talokohtaisessa lämmityksessä.

Voidaan käyttää halvempia polttoaineita kuin pienissä kattiloissa ja voidaan käyttää hyväksi teollisuudessa syntyvää ylijäämälämpöä.

Lohjalla käytetään Nordkalk Oyj Abp:n Tytyrin kalkkitehtaan kalkinpolttouunien prosessin ylijäämälämpöä kaukolämmitykseen. Kalkinpolttouuneista saatava lämpöenergia on 33 % keskustan tarvitsemasta lämpömäärästä. Kesällä tämä ylijäämälämpö riittää yksin kaukolämpökiinteistöjen lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

Käyttöhenkilökunnan määrä ja siten käyttökustannukset tuotettua lämpöyksikköä kohti ovat pienemmät kuin talokohtaisissa lämpökeskuksissa.

Kaukolämmön hinta on edullinen ja hintavaihtelut pienemmät.