Valikko
Huoletonta kaukolämpöä läheltäsi

Maksut

KAUKOLÄMPÖTARIFFI 1.1.2022 ALKAEN

Kaukolämmön hinta muodostuu perusmaksusta ja kulutusmaksusta. Perusmaksulla katetaan kiinteitä kustannuksia eli järjestelmän ylläpitokustannuksia ja kulutusmaksulla katetaan muuttuvat kustannukset eli lämmön tuotantokustannukset.

Kuluttaja maksaa tilaamastaan vesivirrasta vuosittaisen perusmaksun ja kuluttamastaan lämpöenergiasta kulutusmaksun.

Perusmaksu

Tilausvesivirta
Perusmaksu
m³/h
euro / vuosi
alle 0,8
k (26,91 + 708,07 × )
0,8...2
k (47,09 + 682,84 × )
2...8
k (706,39 + 353,19 × )
yli 8
k (2.119,17 + 176,60 × )
k
= kaukolämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutustiheydestä riippuva dimensioton kerroin, voimassa oleva kerroin k = 3,73 (ollut 1.1.2013 alkaen)
Perusmaksuun lisätään ALV 24 %.
= tilausvesivirta m³/h.
Yhtiön hallitus voi tarkistaa perusmaksuja kaukolämpölaitteiden hankintahintojen kustannustason olennaista muutosta vastaavalla määrällä. Laskettu perusmaksu voidaan pyöristää lähinnä ylimpään 12:lla jaolliseen lukuun.

Kulutusmaksu

Kulutusmaksun suuruus määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

K
= Ko (a × H1 / H10 + b × H2 / H20)
jossa
K
= uusi kulutusmaksu euro/MWh
K0
kulutusmaksun perusarvo, jonka hallitus määrittelee vuosittain tammikuun 1. päivänä muuttuneita kustannuksia vastaavaksi euro/MWh
a, b
= dimensiottomia kertoimia, jotka osoittavat hiileen ja öljyyn sidotut kustannusosuudet energian tuottamisessa
H10
= hiilen lämpösisällön hinta lokakuu 1988, euro /MWh
H1
= hiilen lämpösisällön hinta, euro/MWh tarkistushetkellä
H20
= raskaan polttoöljyn energian hinta paikkakunnalla 1.11.88, euro / MWh
H2
= raskaan polttoöljyn energian hinta paikkakunnalla tarkistushetkellä

Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat lämmönmyyjän tuotantoon, hankintaan, siirtoon tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä johtuvat, lämmönmyyjän kustannuksiin välittömästi ja olennaisesti vaikuttavat muutokset, joita ei ole sopimusta tehtäessä otettu huomioon ja jotka eivät tule korvatuiksi tariffi- ja hintasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti välittömästi vero- tai maksupäätöstä seuraavan laskutuskauden alusta.