Valikko
Huoletonta kaukolämpöä läheltäsi

Lämmön tuotanto

Kaukolämmön hankinta vuonna 2016

Lämpöä tuotetaan seuraavilla lämpökeskuksilla ja polttoaineilla

NORDKALK Oyj Abp, teho 4 MW
Kalkkiuunien prosessilämpö

Tytyrin kalkkiuunit

LOHJAN BIOLÄMPÖ OY, teho 19,9 MW
Hake ja maakaasu

LOHER, teho 36 MW
Öljy ja maakaasu
Tytyri (vara- ja huippulämpökeskus)
Ojamo (vara- ja huippulämpökeskus)
Routio (vara- ja huippulämpökeskus)

NUMMI, teho 0,7 MW (vara 0,1 MV)
Hake (vara öljy)

SAMMATTI, teho 0,5 MW (vara 0,6 MW)
Hake

PUSULA, teho 1 MW (vara 0,8 MW)
Hake (vara öljy)

HUS/Lohjan sairaala, teho 5,5 MW
Öljy

Lämpökeskuksissa tuotettu lämpö johdetaan katujen alle asennettujen putkien kautta kuluttajille. Kuluttajien lämmönjakohuoneissa kaukolämpöputkissa kiertävä vesi luovuttaa lämpönsä kiinteistön lämmitysverkostoon ja lämpimään käyttöveteen lämmönsiirtimien välityksellä ja palaa sitten takaisin lämpölaitokselle.


Kaukolämpöverkon lämpötilat ja paineet

Paine: menoputkessa 9,5 bar - 3 bar maaston korkeudesta riippuen

Lämpötila: menoputkessa 115 °C - 70 °C talvi -> kesä

Paine: paluuputkessa 5,5 bar - 1 bar maaston korkeudesta riippuen

Lämpötila: paluuputkessa 55 °C - 40 °C talvi -> kesä

verkoston paineenpito eli lisäveden syöttö on Biolämpö Oy:llä ja Tytyrissä.


Vuosi 2016

Kaukolämmön hankinta

Nordkalk Oyj Abp
16,199 GWh

Lohjan Biolämpö Oy
96,810 GWh

Lohjan Energiahuolto Oy Loher
15,502 GWh

Loher / Sammatti
1,306 GWh

Loher / Pusula
1,657 GWh

Loher / Nummi
1,697 GWh

HUS / Lohjan sairaala
0,0 GWh

Yhteensä
133,171 GWh

LOHER